„Nykštukų“ grupė
Grupėje ugdomi ikimokyklinio ( 5 iki 6 metų) amžiaus vaikai . Į kolektyvą įsiliejo užsienietė iš
Kirgizijos. Nuolat siekiame, kad kiekviena diena įstaigoje vaikams teiktų pažinimo džiaugsmą,
žadintų teigiamas emocijas ir fizinį aktyvumą. Vaikai žingeidūs, smalsūs, nuolat klausinėja,
jiems įdomios STEAM veiklos grupėje, darželio kieme, ar iškylose už darželio kiemo ribų.
„Nykštukų“ grupės kolektyvas dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose.
Grupėje vadovaujamasi pagrindinėmis ugdymo vertybėmis: mandagumu, pagarba vienas
kitam, tolerancija, kūrybiškumu, bendravimu bendradarbiaujant, savarankiškumu, žinių
siekimu. Nuolat skatinama individuali vaiko socialinė-emocinė raida.
Grupėje dirba mokytojos Laima ir Dalia, joms talkina mokytojos padėjėja Vladislava.

x