Vizija

Miesto bendruomenei atvira, moderni, nuolat atsinaujinanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, garantuojanti į asmenybę orientuotą ugdymą, teikianti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas bei užtikrinanti sėkmingą vaiko socializaciją. Įstaiga turi adaptuotis ir prisitaikyti prie nuolat kintančių visuomenės poreikių, kadangi tik moderni, atsinaujinanti įstaiga gali užtikrinti nepriekaištingą ugdymo kokybę. Taip pat, siekiant orientuoto į asmenybę ugdymo bei sėkmingos vaikų socializacijos, svarbu veikti kūrybiškai, lanksčiai bei moderniai.

Misija

Bendradarbiaujant su bendruomene užtikrinti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkantį kokybišką ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, patrauklioje edukacinėje-kūrybinėje aplinkoje.

Vertybės

Mokyklos bendruomenė kasdieninėje veikloje vadovaujasi pilietiškumo, saugios edukacinės aplinkos kūrimo, vaiko gerovės užtikrinimo, bendradarbiavimo bei bendruomeniškumo ir tarpusavio supratimo vertybėmis.

 

Translate »
x