Maistas kasdien gaminamas įstaigos virtuvėje. Vaikai maitinami 3 kartus per dieną. Maisto produktus įstaigai tiekia: UAB „Laukesta“, AB „Žemaitijos pienas“, UAB ,,Officeday”, UAB ,,Handelshus”, UAB „Galiasas“.

Kiekvienos dienos valgiaraščiai viešininami grupėse ir el. dienyne ,,Mūsų darželis”.

Vykdomos „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“  programos. Programomis siekiama pagerinti ugdytinių mitybą, ugdyti pieno ir pieno produktų bei vaisių vartojimo įpročius.

Valgiaraščius rengia ir dietisto funkcijas vykdo UAB „Sanus Cibus“ dietistė Vakarė Dimšaitė, vakare@sanuscibus.lt

 

 

Translate »
x