Psichologo teikiama pagalba ir funkcijos:

  • Mokytojų konsultavimas įvairiais ugdymo klausimais.
  • Psichologinės pagalbos teikimas emocinių ir elgesio sunkumų turintiems vaikams.
  • Psichologinės pagalbos teikimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
  • Tėvų konsultavimas ugdymo ir kitais klausimais iškilus poreikiui.
  • Iškilus poreikiui vykdomas grupės mikroklimato stebėjimas bei teikiamos rekomendacijos skirtos pagerinti grupės mikroklimatą.
  • Tėvų ir mokytojų psichoedukacija vaiko raidos ypatumų, emocinio intelekto lavinimo bei kitais klausimais.

Darželio psichologė: Beata Pučinskaitė   

 

Lopšelio – darželio psichologas

Psichologo veiklos darželyje:

Mokytojų konsultavimas. Psichologas konsultuoja mokytojus įvairiais klausimais iškilus vaikų bendravimo sunkumams, konfliktams, susidūrus su iššūkiais įsitraukaint į ugdomasias veiklas. Kartu aptariami iškylantys sunkumai ir numatomos priemonės, kaip būtų galima padėti vaikui, aptariamos tinkamos ugdymo strategijos.

Tėvų konsultavimas. Susidūrus su vaiko emociniais sunkumais, kylant nerimui dėl vaiko elgesio ar bendravimo su bendraamžiais tėvai gali kreiptis į psichologą. Psichologo konsultacijos metu kartu aptariami iškilę sunkumai, mėginama suprasti vaiko elgesio priežastis, aptariami pagalbos vaikui metodai. Prireikus bendradarbiaujama ir su vaiko mokytojomis sprendžiant sunkumus grupėje. Konsultacijų metu laikomasi konfidencialumo.

Psichologinė pagalba vaikams. Esant poreikiui emocinių ir elgesio sunkumų turintiems vaikams teikiama psichologinė pagalba. Psichologinė pagalba teikiama ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams remiantis Pedagoginės Psichologinės tarnybos rekomendacijomis. Konsultacijų metu laikomasi konfidencialumo.

Psichoedukacija. Rengiami pranešimai tėvams ir mokytojams emocinio intelekto lavinimo, vaiko raidos ypatumų bei kitomis aktualiomis temomis.

Kada verta kreiptis į psichologą ?

Vaiko elgesys. Jei pastebėjote, kad vaiko elgesys pakito, jis tapo konfliktiškas, agresyvus, vaikas gadina daiktus, skriaudžia gyvūnus, svarbu į tai atkreipti dėmesį ir tinkamai reaguoti.

Emocinė būsena. Vaikas gali būti liūdnas, nerimąstingas, baikštus, gali pasireikšti dažni pykčio proveržiai. Reikalinga suprasti vaiko emocinės būsenos priežastis bei rasti tinkamus būdus padėti vaikui išbūti su savo emocinėmis reakcijomis.

Bendravimo sunkumai. Kada sunkiai pavyksta užmegzti santykį su bendraamžiais, susirasti draugų, rasti ryšį su mokytojomis, tuomet reikšminga tai aptarti bei pagelbėti vaikui santykių kūrimo procese.

Adaptacijos sunkumai. Vaikui pradėjus lankyti ar pakeitus ugdomąją vietą neretai kyla nerimo išgyvenimai. Jei iškyla sunkumų vaikui adaptuojantis daželyje, kyla stiprūs emocijų proveržiai atsisveikinant ryte, dažnos streso reakcijos, svarbu nelikti su tuo vieniems ir aptarti kylančius sunkumus.

Susidūrus su kriziniais įvykiais. Susidūrus su artimojo netektimi, skyrybomis, gyvenamosios vietos ar ugdymo įstaigos pakeitimu kyla stiprūs išgyvenimai, tad itin svarbi saugi vieta juos išreikšti bei tinkamas reagavimas į šias emocines reakcijas,

Vaiko raida. Jei iškyla klausimų dėl vaiko raidos reikalinga juos aptarti, esant poreikiui atliekamas vaiko stebėjimas bei rekomenduojami kiti specialistai.

PSICHOLOGĖS BEATOS PUČINSKAITĖS DARBO GRAFIKAS

Nuo 2022-09-12 d.

 

  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 

Kontaktinis laikas

 

15.00 – 18.00

 

8.00 – 12.00

 

 

8.00 – 12.00

 

 

 

 

 

 

 

Nekontaktinis laikas

 

12.00 – 15.00

 

12.00 – 14.00

 

12.00 – 14.00

 

 

 

 

 

 

 

Individualių konsultacijų laikas derinamas iš anksto.

Rūpimais klausimais galima kreiptis el. paštu: beatapucinskaite@gmai.com

Teikiant psichologinę pagalbą vaikams bei konsultacijų metu laikomasi konfidencialumo.

Rekomenduojama literatūra

Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson „Auklėjimas be dramų“

Elaine N. Aron „Itin jautrus vaikas“

Aušra Kurienė „Kaip užauginti žmogų“

 

x