,,SMALSUČIŲ” GRUPĖ (5-6 m.)

,,Smalsučių“ grupėje draugiškai auga ir ugdosi 17 vaikų (10 berniukų, 7 mergaitės). Į ugdymo(si) procesą integruotas berniukas su spec. poreikiais ir du vaikai iš Ukrainos.

Grupė dirba pagal lopšelio-darželio ,,Papartis“ ikimokyklinę ugdymo programą. Ugdymo(si) programa lanksti, papildoma naujomis idėjomis pagal vaikų poreikius. Integruojamas skaitmeninis raštingumas ir STEAM metodų elementai. Vaikų veikla planuojama ne tik pagal darželio ikimokyklinio ugdymo programą, bet ir taikomi ,,Geros pradžios“  metodo elementai, kurie vaikams ne tik veiksmingi, bet ir labai įdomūs.

Pagrindiniai ugdymo prioritetai – padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo pradmenis, ugdyti kalbą, puoselėti šeimos ir pedagogų bendradarbiavimą, siekiant vaikų ugdymo kokybės.

Grupės mokytojos Viktorija ir Joana, mokytojos padėjėja Daiva.

 

Translate »
x