,,ŽVIRBLIUKŲ” GRUPĖ (5-7 m.)       

Priešmokyklinė grupė – tai vaikui draugiška ir saugi aplinka. Čia vaikai turi teisę tenkinti prigimtinį poreikį – žaisti, bei atrasti save įvairiose veiklose. Pedagogų tikslas – išgirsti ir suprasti kiekvieną vaiką, sukurti tokią aplinką, kurioje vaikai jaustųsi ramūs ir saugūs. Skatiname integralų ir kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą ir pritaikymą STEAM patyriminėse veiklose ir projektuose. Dalyvaujame tarptautinėje prevencinėje programoje „Zipio draugai“ ir akcijoje „Be patyčių“.

Mūsų tikslas: Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo(si) sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje. Sudaryti prielaidas vaiko individualių galių plėtotei, kiekvieno vaiko pažangai, sukurti lygias galimybes įvairių poreikių vaikams.

Mūsų nuostatos:

Norint pradėti vaiką ugdyti, pirmiausia reikia jį pažinti.
Garantuoti vaiko sėkmę žaidžiant, dirbant, mokantis, bendraujant su kitais.
Ugdyti laisvą, aktyvų ir sąmoningą savo šalies, pasaulio kūrėją.
Ekologiškumas mūsų gyvenime ir aplinkoje, sveikatos saugojimas.
Pilietiškumo ugdymas – mažais žingsneliais per etno kultūrą.

Vaikas – valstybės ateitis, šeima – valstybės pagrindas.

                        Mūsų šūkis: „Niekada nedaryk už vaiką to, ką jis gali padaryti pats!“

Grupėje dirba mokytojos Alytė ir Goda, mokytojos padėjėja Beata.

Translate »
x