Projekto idėja

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius – palankiausias formuoti įgūdžius, įpročius ir gyvenimo nuostatas (tame tarpe ir fiziškai aktyvaus gyvenimo nuostatą), o projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ –  puiki priemonė skatinanti vaikų fizinį aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinanti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis.

Projekto tikslas

Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Projekto uždaviniai:

  • Skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, kilnų elgesį ir bendradarbiavimą.
  • Teikti metodinę, konsultacinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo pedagogams fizinio aktyvumo skatinimo ir sporto renginių ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimo klausimais.
  • Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo pedagogams dalintis gerąja vaikų sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo patirtimi.
  • Skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų.
  • Kurti ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendruomenę orientuotą į fizinio aktyvumo skatinimą.

Projekto eiga

  • Pirmasis etapas vyko mūsų ugdymo įstaigoje, dalyvavo visų amžiaus grupių vaikai. Jo metu ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai įsitraukė į vaizdo įrašų formatu pateiktas pamokėles.
  • Antrasis etapas vyko mūsų įstaigoje(2022-04-22), tai – festivalis, kuriame dalyvavo visi įstaigos vaikai. Varžėsi estafetinėse rungtyse.
  • Trečiojo etapo metu(2022-05-21) vyko didysis festivalis Vilniuje, NBA arenoje. Mūsų ugdymo įstaigą atstovavo ,,Zuikučių“ grupės vaikai(3 mergaitės, 3 berniukai), pedagogai: D.Jakelevičius, I.Vankevič.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2022 m. sausio mėn. – gegužės mėn.

Projekto organizatoriai

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas(LTOK) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija(RIUKKPA).

 

 

 

Translate »
x