Projekto aktualumas. Siekiant užauginti smalsų, drąsų, bendraujantį, kritiškai mąstantį bei kūrybingą vaiką būtina į kasdienį vaikų ugdymą(si) įtraukti STEAM veiklas, ugdyti ekologinį samprotavimą, formuoti tvarų vartojimą, padedančius vaikams atskleisti ir pažinti mus supantį pasaulį. STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų, matematikos disciplinas, siejant jas su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, tvaraus vartojimo tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu, formuojantis ugdytinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus. Vaikų žinios šiose disciplinose gali būti įsisavinamos per praktinį patyrimą, kūrybą, eksperimentus, tvarų vartojimą, patiriant kūrybinį džiaugsmą.

Projektas vykdomas nuo 2022 m. kovo 10 d. iki 2022 m. balandžio 22 d

Projekto tikslas: ugdyti ekologinę sampratą, pasitelkiant tvarų vartojimą ir STEAM metodikos taikymą ugdymo(si) procese.

Projekto uždaviniai:

  1. ugdyti ekologinės kultūros pradmenis;
  2. išplėsti vaikų žinias apie pagrindines augalo dalis, svarbiausias jų dygimo ir augimo sąlygas, priežiūrą;

3.skatinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą, išradingumą, taikant ugdymo procese STEAM metodą: tyrinėti, eksperimentuoti, stebėti, konstruoti, matuoti;

  1. sudaryti sąlygas atsiskleisti kūrybinei saviraiškai įvairiomis priemonėmis, išreiškiant savo idėjas ir sumanymus, naudojant kuo natūralesnes medžiagas, antrines žaliavas kūriant oliziuką;
  2. plėtoti gerosios patirties sklaidą tarp Lietuvos ir kitų šalių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų.

Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytojos Jolita Masiukienė, Gintarė Kazokaitė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Janina Zastarskienė.

Projekto koordinatorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Inga Vankevič.

Projekto dalyviai: prie šio projekto prisijungė 263 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos, virš 700 pedagogų iš Lietuvos bei kitų šalių( Turkijos, Norvegijos, Airijos).

Projekto rezultatas: Tai viena iš įtraukiojo ugdymo priemonių, kai visų vaikų gebėjimai atsiskleidžia kūrybinėje veikloje. Ši veikla ugdė ekologinės kultūros pradmenis, plėtė vaikų žinias apie augalų augimo ir vystymosi sąlygas.

Pedagogų gerosios patirties sklaida – Oliziukais tapo KIMOCHI personažai, teatro veikėjais(bitučių avilys), specialiai jiems pagaminti drabužėliai, o pats didžiausias Oliziukas svėrė apie 5 kg. ir puošė darželio lauko aplinką.

 

 

Translate »
x