,,AITVARĖLIŲ” GRUPĖ (3-4 m.)

„Aitvarėlių“ grupė – tai vaikui draugiška ir fiziškai saugi aplinka. Kiekvienam vaikui parenkame tinkamiausius ugdymo metodus, priemones, pritaikome aplinką, poilsio formas. Tenkindami prigimtinį vaiko poreikį žaisti, sudarome galimybę vaikams rinktis veiklas, jų trukmę, draugus, priemones, žaidimų erdves. Mes sukūrėme tokią aplinką, kurioje yra sąlygos vaiko laisvai kūrybai, vaiko savitumui, esminiams poreikiams ir gebėjimams atsiskleisti.

Mėgstantiems tyrinėti paruošiame informacinius stendus, plakatus, sienas, lentynėles, kad vaikai gebėtų rinkti informaciją savarankiškai ir patirtų atradimo džiaugsmą.

Siekiantiems išreikšti save emocinio intelekto srityje, grupėje „apgyvendinome“ Kimochi lėlytes, kurių pagalba vaikai lavina savo socialines ir emocines kompetencijas. Dirbdami su „Kimochi“ programa mes stengiamės ugdyti(s) emocinį intelektą, skatiname vaikų pozityvų elgesį, charakterį ir laviname bendradarbiavimo įgūdžius.

Ugdytiniai žaisdami, dalyvaudami įvairiose veiklose mokosi atsakingai, saugiai ir etiškai naudotis įvairiais skaitmeniniais įrenginiais, įrankiais, technologijomis ir bendrauti skaitmeninėje erdvėje. Naudodamiesi prieinamomis skaitmeninėmis technologijomis (išmaniuoju telefonu, interaktyviu ekranu, mokomosiomis programėlėmis ir pan.), vaikai peržiūri skaitmeninį turinį, ieško informacijos, piešia, kuria, žaidžia ugdomuosius žaidimus, tyrinėja artimosios aplinkos objektus, žemėlapius ir reiškinius.

Siekiant laikytis visų darželio tradicijų, dalyvaujame organizuojamuose renginiuose, projektuose, parodose, akcijose įstaigoje ir už įstaigos ribų. Dalyvaujame sveikos gyvensenos ugdymo projekte- Sveikatiada.

Mūsų grupės credo – atrasti, pažinti ir pajausti, išgirsti kiekvieną vaiką. Todėl didžiausią dėmesį skiriame patirtiniam vaikų ugdymui. Tik veikdamas vaikas kuria individualų žinojimą, įgauna įgūdžių, ugdosi gebėjimus ir vertybines nuostatas, patirtinio ugdymo metu mokosi bendrauti, bendradarbiauti, apibendrinti, įrodymais pagrįsti žinias. Suteikiama galimybė ugdytis asmenine patirtimi, mokytis vienam iš kito, veikti kaip komanda, ugdant lyderystės savybes. Džiaugiamės, jog tėveliai aktyvūs ugdymo proceso dalyviai, partneriai, padėjėjai, idėjų sumanytojai ir generatoriai.

Mūsų lūkesčiai – toliau aktyviai siūlyti idėjas, tobulinant grupės ir darželio aplinkas.

Grupės mokytojos Aldona ir Nijolė, mokytojos padėjėja Ramutė.

 

Translate »
x