„BORUŽĖLĖS“ (1.5 – 3 M.)

„Boružėlių“ grupė – pati pirmoji darželio grupė vaikams, pradėjusiems lankyti darželį. Todėl mūsų
tikslas yra užtikrinti saugią ir tyrinėti skatinančią aplinką. Vaikas, kuris jaučiasi saugus, noriai
žaidžia, lytėjimo būdu tyrinėja ir taip mokosi. Grupėje yra daug erdvių ir priemonių žaisti, išreikšti
save per meninę veiklą. Per įvairias meninės raiškos priemones ir žaislų pagalba, mes stengiamės
sužadinti vaikų prigimtinį norą veikti ir žaisti, taip palengvinant jų adaptaciją. Kiekvienas vaikas
skirtingas ir unikalus. Vienas lengviau nusiramina turėdamas įdomios veiklos, kitas – apkabintas ir
paguostas. Grupės aplinka kuriama skatinant kiekvieną vaiką grupėje pasijusti laukiamu, saugiu ir
savu, nebijančiu išreikšti save ar paprašyti pagalbos. Sukurta savarankišką vaikų tyrinėjimą
skatinanti aplinka, skirtingose grupės erdvėse vaikai patys pasirenka žaislus su kuriais nori žaisti,
kartais auklėtojoms parodant skirtingus veikimo būdus, skatinančius socializuotis, įtraukiant į
žaidimą grupės draugus.
„Boružėlių“ grupės vaikai skatinami ugdytis kasdienio gyvenimo įgūdžius. Vaikai labai aktyvūs,
todėl žaidžiame judrius žaidimus, leidžiame daug laiko lauke. Stengiamės, kad šypsenos ir gera
nuotaika būtų mūsų kasdieniai draugai.

Mokytojos Alma, Marina, Aurelija ir mokytojos padėjėja Antanina

 

x