„DRUGELIŲ“ GRUPĖS SAVITUMAS

 

Grupę lanko 20 keturių-penkių  metų amžiaus vaikų (9 mergaitės ir  11 berniukų). Grupės mokytojos: Daiva Kuklienė ir Roma Rimkevičienė; auklėtojų padėjėja –Kristina Ilkevič. “Drugeliai” savo grupėje turi puikias lėles “Kimochis” kurios moko vaikus gražiai bendrauti ir sutarti. “Kimochis” – tai iš Japonijos atkeliavęs emocinio intelekto ugdymo projektas. Jis labia padeda puoselėti draugiškumą, tad draugų grupėje susiranda ir naujokas, ir sunkiai kalbantis, ir užsienietis. Vaikai labai mėgsta susiburti grupelėmis ir žaisti įvairius vaizduotės ar judrius žaidimus, neretai geba bendradarbiauti. “Drugeliai” pakankamai savarankiški, labai aktyvūs, judrūs,  smalsūs ir kūrybingi. Grupėje gera atmosfera: puikūs santykiai tiek su vaikais, tiek su tėveliais, tiek su darbuotojais. Tėvai labai geranoriškai dalyvauja vaikų ugdyme bei renginiuose. Grupės vaikų ugdymo prioritetai: vaikų sveikatos puoselėjimas bei sveikatos įpročių formavimas; emocinio intelekto ugdymas (“Kimochis”); vaikų kalbos ir pažintinės kompetencijų ugdymas bei lavinimas. Grupės projektinė veikla: “Kimochis”; šalies projektas “Sveikatiada”; “Žaismė ir atradimai”; “YGA-GA”. Labai džiaugiamės, kad grupės vaikai geba draugauti, veikti organizuotai bei kūrybiškai, o grupės bendruomenės nariai geba pozityviai bendradarbiauti.

 

x