GANDRIUKŲ“ GRUPĖ (4-5 m.)

„Gandriukų“ grupėje siekiame sukurti jaukią ir saugią aplinką kiekvienam vaikui. Stengiamės, kad aplinka skatintų vaikus kūrybiškai veikti, žaisti, bendrauti. Daug dėmesio skiriame individualiam bendravimui su vaiku, teigiamų emocijų palaikymui.

Skatiname aktyvų vaiko dalyvavimą ugdymo(si) procese, kartu su vaiku kuriame jam aktualų, bei prasmingą ugdymo(si) turinį. Manome, kad vaikai ugdosi, remdamiesi sukaupta patirtimi, įgūdžiais bei jiems būdingais pasaulio pažinimo ir mokymosi būdais. Parenkame tokius ugdymo metodus, kurie tenkintų kiekvieno vaiko individualius poreikius. Pagrindiniu ugdymo metodu laikome  – žaidimą.  Žaidžiant ugdomi visi vaikų gebėjimai. Gerbiame ir palaikome vaiko  žaidimą, sudarome sąlygas jo plėtotei.
Į ugdomąjį procesą integruojame „Kimochi“ programos užsiėmimus. Siekiame ugdyti vaikų emocinį intelektą, skatiname pozityvų elgesį, laviname bendradarbiavimo įgūdžius.

Mūsų tikslas – siekti, kad kiekvienas vaikas jaustųsi laimingas, saugus, pripažintas ir įvertintas. Nuolat tobulėtų, bei gebėtų reikšti savo poreikius, jausmus ir emocijas.

Grupės mokytojos Janina ir Jolita, mokytojos padėjėja Danuta.

 

 

Translate »
x