,,PELĖDŽIUKŲ” GRUPĖ (5-7 m.)

Priešmokyklinė „Pelėdžiukų“ grupė – tai aplinka, į kurią vaikas eina su noru patirti naujų įspūdžių ir įgauti patirties. Grupėje vaikai mokosi bendrauti, bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, jaučiasi visaverčiu grupės nariu. Patiria savo reikšmingumą, priimant savarankiškus sprendimus, kuriant planus ir juos įgyvendinant. Žaisdamas, tyrinėdamas, pažindamas stiprina pasitikėjimą savimi. Dalyvaudamas STEAM veiklose įgyja kūrybiškumo ir supratimo, kaip panaudojant antrines žaliavas tausoti gamtą. Puoselėjame lietuvių liaudies tradicijas. Organizuojame išvykas, leidžiame laiką aktyviai. Įgyta patirtis leis vaikui saugiai jaustis naujoje aplinkoje, greičiau adaptuotis pirmoje klasėje, susirasti draugų, būti tolerantišku ir subręsti mokymuisi.

Mūsų tikslas: Išgirsti ir suprasti kiekvieną vaiką. Atsižvelgdami į vaiko poreikius, parenkame tinkamą mokymosi aplinką, nusiraminimo bei skaitymo kampelį, žaidimo erdvę.

Grupės mokytojos Zita ir Goda, mokytojos padėjėja Halina.

 

Translate »
x