,,SAULUTĖS” GRUPĖ (2-3 m.)

,,Saulutės“ grupė yra ankstyvojo amžiaus grupė. Sėkmingai vaiko adaptacijai ir kokybiškam vaiko ugdymo(si) procesui užtikrinti svarbus šeimos ir darželio bendravimas ir bendradarbiavimas, kuriant saugią, pažįstamą grupės aplinką. Akstyvajame amžiuje mokymas(is), susipažinimas su supančia aplinka vyksta žaidžiant, svarbu, kad vaikui patiktų. Grupėje kuriame jaukią, estetišką, aplinką. Lavinami ir ugdomi vaikų kalbos gebėjimai. Dažnai žaidžiami  tie patys žaidimai suformuoja vaikų kalbėjimo, bendravimo gebėjimus. Didžiausias pedagogo dėmesys sutelkiamas į kūrybišką žaismės procesą, įsitraukimą, spontanišką veiklą.

Mūsų tikslas sudaryti galimybę spontaniškai, laisvai tyrinėti aplinką, pažinti save ir pasaulį visais pojūčiais: matant, liečiant, girdint, ragaujant, uostant. Taip pat, padėti atrasti žaidimo kartu (dviese- trise) privalumus ir dalijimosi džiaugsmą.

Grupės Mokytojos Jolanta ir Evelina, mokytojos padėjėja Donata.

 

Translate »
x