„Varpelių“ grupę lanko 1,5 – 2 metų amžiaus vaikai.
Vaikai mėgsta žaisti stalo žaidimus, dėlioti dėliones, kūrybinius žaidimus, noriai
dalyvauja muzikinėje ir sportinėje veikloje, yra kūrybiški, emocionalūs. Žaidimų pagalba kuriami
vaikų tarpusavio santykiai. Grupės vaikučiams būdingas noras bendrauti, jie stengiasi dalintis
žaislais, padėti vienas kitam.. Šios grupės ugdytiniai yra aktyvūs, smalsūs, nuolat tyrinėjantys.
Ugdymo tikslas – išgirsti ir suprasti kiekvieną vaiką, patenkinti individualius vaikų
poreikius ir sudaryti sąlygas, kad atsiskleistų kiekvieno vaiko individualūs gebėjimai, kad vaikai
darželyje išgyventų laimingą vaikystę. Sieksime glaudaus bendravimo su tėveliais, užtikrinant
sėkmingą vaikučių adaptaciją.

Mūsų prioritetai: sukurti saugią aplinką, ugdyti kasdienio gyvenimo įgūdžius, kalbą,

savarankiškumą.

Grupėje dirba mokytojos Ramunė ir Daiva, mokytojos padėjėja Nijolė

 

x