,,Zuikučių“ grupė( 2 – 4 m.)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Inga Vankevič
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Akvilė Totorytė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Vida Mickevičienė

,,Zuikučių“ grupėje saugiai ir laimingai gyvena 20 vaikučių, kuriems svarbu, kad kiekviena diena
teiktų džiaugsmą, žadintų teigiamas emocijas. Skatiname veikimą kartu – bendruomeniškumą. Didelį
dėmesį skiriame vaikų emocijų pažinimui, tyrinėjimui, mokomės suprasti savo bei kitų jausmus, juos
tinkamai išreikšti. Socialiniam emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko
charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti grupėje įgyvendinama ,,KIMOCHI“ ugdymo
programa.
Šios grupės ugdytiniai aktyvūs, smalsūs, nuolat tyrinėjantys, stebintys, eksperimentuojantys,
gilinantys net tik į save, bet ir į juos supantį pasaulį. Skaitmeninį raštingumą bei programavimo
pradžiamokslį integruojame į vaikų ugdymo procesą, skatiname veikti pasitelkiant STEAM metodų
elementus.
Mūsų tikslas – išgirsti ir suprasti kiekvieną vaiką, sukurti tokią aplinką, kurioje vaikai jaustųsi
ramūs ir saugūs. Palaikome vaikų iniciatyvas reiškiant savo nuomonę.
Mūsų lūkesčiai – tikimės, kad tėvai būtų mūsų bendraminčiai vaikų lavinimo, auklėjimo ir ugdymo
srityse…

 

x