,,Zuikučių“ grupėje kovo mėn. buvo vykdomas gamtamokslinis projektas – Lietuvos paukščiai, kurio metu ugdytiniai įtvirtino žinias apie žiemojančius ir parskrendančius į Lietuvą paukščius, domėjosi paukščių gyvenimo ypatumais, buvo skatinami išsakyti savo pastebėjimus, pasakoti.

Projekto metu ugdytiniai vartė virtualias knygelės interneto prieigose apie paukščius, žaidė pirštukinius bei edukacinius žaidimus https://learningapps.org/display?v=p8dgmk19323, atliko eksperimentus su plunksnomis ir kiaušiniais, klausėsi paukščių balsų įrašų, skaičiavo kiaušinius, konstravo lizdelius, veikė patyriminėje veikloje, stebėjo paukščių elgseną kieme. Džiugiausia vaikučiams akimirka, kai grupėje svečiavosi stručio kiaušinis, mažieji jį matavo, lygino su anties kiaušiniu.

Ugdytiniai gali atpažinti Lietuvoje žiemojančius paukščius: sniegeną, zylę, šarką, žvirblį, balandį. Žino, kad pavasarį parskrenda gandrai, kielės, pempės, antys, kregždės, varnėnai, vieversiai.

Darželio kieme įkurta edukacinė erdvė „Paukščiai – pažinkime juos“ – tai erdvė, padedanti  vaikams pažinti  paukščių pasaulį. Informaciniame  plakate  „Plunksnuoti kaimynai“,   nuskaičius QR kodą,  telefone ar planšetėje  pasigirsta  paukščių skleidžiami garsai.

Šie nesudėtingi gamtos pažinimo įgūdžiai padėjo formuoti ugdytinių santykį su  gyvąja  gamta, nes pati geriausia ugdytoja – gamta.

 

 

Translate »
x